Terugkoppeling kennismakingsdag jeugdzorg 5 juli

21

Op 5 juli hadden ruim 100 gasten een tafeltje gereserveerd in Oud-Terneuzen. Sparren met elkaar over jeugdzorg, informatie uitwisselen én vooral kennismaken op een gezellige manier. Het was een mooie en geslaagde dag! We geven graag een terugkoppeling van deze middag.

Actiepunten 
Door de input richting de dagvoorzitters én door de input van de spelleiders zijn 3 actiepunten vastgesteld.

* Een plek creëren (website) waar info over jeugdzorg is gebundeld + stimuleren om er gebruik van te maken.

* Meer werken met thema's, zodat verdieping per onderwerp gezocht kan worden.

* Behoefte aan gedetailleerdere (contact)informatie van de 3 gemeentelijke toegangen tot jeugdhulp.

Bedankt voor je aanwezigheid! 
Gemeente Hulst, Terneuzen en Sluis - Hulst voor Elkaar, AanZ en Porthos.

Bekijk hier de foto's: