Let op de kinderen

Fighting mom and dad

Als u geweld in uw relatie heeft meegemaakt, heeft dat zowel voor u als voor uw kinderen grote gevolgen. Misschien heeft u gemerkt dat uw kind zich ongelukkig of angstig voelt of dat uw kind zich moeilijk kan concentreren. Wellicht hebben deze problemen te maken met geweld thuis. Wellicht kan deze cursus hulp bieden.

Voor wie?

De groep is bedoeld voor kinderen tussen 5 en 12 jaar die getuige en/of slachtoffer zijn geweest van geweld tussen hun ouders.

Wat leer je?

“… Het leukst aan de cursus vond ik het verhaal. Ik heb geleerd over boos, blij, bang en verdrietig zijn. Ik heb veel geleerd van jullie. Ik durf meer en heb meer vriendjes!!...”

Kindgroep:
- kinderen leren hun gevoelens te herkennen en hanteren, wat hen helpt bij de verwerking
- het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van kinderen vergroten
- kinderen leren om steun te zoeken in hun eigen omgeving
Er wordt niet alleen gepraat tijdens de cursus, maar er wordt ook (toneel) gespeeld, getekend en voorgelezen.

Oudergroep:
Tegelijkertijd met de kindergroep vinden er bijeenkomsten voor de ouders plaats. Deze bijeenkomsten zijn er op gericht de ouders te informeren over waar hun kinderen op dat moment in de cursus mee bezig zijn. Ze kunnen hierin aansluiting vinden met hun kinderen. Deelname aan de oudergroep is een voorwaarde. Tevens is het van belang dat het geweld voorbij is.

Praktische informatie

De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten voor zowel de kinderen als de ouders en wordt gegeven door een trainer van Maatschappelijk Werk CJG Zeeuws Vlaanderen. De bijeenkomsten duren twee uur. Vooraf aan de cursus, wordt er nog een introductiebijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomsten voor ouders en kinderen vinden tegelijkertijd plaats in verschillende ruimtes. Voor de ouders vindt er vooraf een kennismakingsgesprek plaat.

Aanmelden

Bel gratis met 0800 - 254 0115.

Hulp nodig of vragen?