Jong volwassene

Jongeren

Sociaal vaardig op werk of stage

Op elk werk heb je regels, afspraken, normen en waarden waarmee je rekening moet houden en waar je aan moet voldoen. Dit is soms lastig wanneer je niet precies weet hoe je hier mee om moet gaan. ...

Autisme na de middelbare school

Wat betekent autisme voor een volwassen wordend kind. Wat betekent het voor ouders. Hoe gaat het met vervolgopleiding, studie, werk, zelfstandig wonen, relaties en vriendschap. Welke ondersteuning...

Solliciteren kun je leren

Het valt niet mee om werk te vinden. Wanneer je weet hoe je een goede indruk kunt maken, via een brief of in een gesprek, verhoogt dat je kansen. In de cursus wisselen we ervaringen uit en oefenen...

Omgaan met geld

Schulden zijn zo opgebouwd. Het leven is duur. De huur en kosten voor energie worden vaak automatisch afgeschreven, maar daarnaast zijn er veel verleidingen via het internet: je kunt alles...

Sociale vaardigheden

Waar je ook komt, met wie je ook omgaat, overal heb je sociale vaardigheden nodig. Wat zijn sociale vaardigheden: op een goede manier omgaan met andere mensen, als je met elkaar praat, hoe je naar...

Opkomen voor jezelf en weerbaarheid (18+)

We kijken wat het beste bij je past: praten over dingen, of veel (lichamelijke) oefeningen doen. Je oefent bijvoorbeeld hoe je het beste kunt reageren in voor jou lastige situaties, hoe je je...

Relaties, seksualiteit en kinderwens

Seksualiteit hoort bij ieder mens. Bij een gezonde seksuele ontwikkeling hoort erover kunnen praten en begrijpen wat seksualiteit is, hoe lichaamsdelen heten, welke woorden je daarvoor kunt...

Baas over je boosheid: agressie reductie training (ART)

Ieder mens is wel eens boos en daar is niets mis mee. Deze cursus is bedoeld voor jongeren die zo vaak boos zijn of zo kwaad en agressief worden dat ze regelmatig ini de problemen komen op het...

Hulp nodig of vragen?