Welkom bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Dijkhove

Welkom op onze nieuwe website Thema Een nieuw begin!

Stoptober is een jaarlijks terugkerend, gezamenlijk stoppen-met-roken moment van 28 dagen in oktober. Deelnemers krijgen positieve, motiverende feedback via een app en wisselen onderling ervaringen uit op Facebook. In 2014 deden ruim 38.000 mensen mee, in 2015 meer dan 70.000. Natuurlijk hopen we o

Kinderen van ouders die overgewicht hebben, zijn vaker zelf ook te zwaar. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ook blijkt dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en niet-westerse allochtone kinderen,

Deze week kwam het CBS naar buiten dat het aantal mannen en vrouwen dat verlof opneemt is gestegen. Toch neemt maar een schamele 11% van de mannen het ouderschapsverlof op tegenover 22% van de vrouwen. Vrouwen nemen dus 2 keer zo veel op dan mannen! Dit zegt iets over de nog altijd scheve verdeling

Het festivalseizoen is in volle gang met elk weekend honderden festivals en muziekevenementen door het hele land. Ondanks de populariteit van festivals zijn er veel bezoekers die zich ergeren aan de hoge prijzen, lange rijen voor de wc en - niet onbelangrijk - aan te harde muziek. Uit onderzoek van

Als je eindelijk lekker op vakantie bent, is ziek worden wel het laatste wat je wilt! Het Voedingscentrum geeft daarom speciale vakantietips!  

Meld je aan voor de landelijke CJG nieuwsbrief!

  • Altijd op de hoogte
  • Ervaringen van andere ouders
  • Leuke activiteitentips